Keinar Elkayam

https://seatgeek.slack.com/archives/C01DYCHL248/p1603813378006600https://seatgeek.slack.com/archives/C01DYCHL248/p1603813378006600>

Keinar Elkayam

מגיע לנו עוד רופוסים! תשכנעו חברים חח

Alex Komanov

עזוב רופוסים אחי – אנחנו בגמר!

Keinar Elkayam

רק מחכה כמה שעות עד שהשרתים של השרת שלי יתחברו לדומיין ואז אפשר להעביר .. אולי זה יקרה לפני הBLD

Hai Perera

למדתי בחיים שאי אפשר לדעת מה יקרה

Keinar Elkayam

בנתיים מכין גיבוי לאתר וכשהשרתים יעלו יהיה לי רק לבצע העברה של הגיבוי